کیفیت،نوآوری،خدمات

دیسک کششی افست نیمه سنگین 24 پر 24 اینچ

تومان327.000.000

معرفی کوتاه

دیسک کششی افست نیمه سنگین 24 پره با پره 24 اینچ ترک و لاستیک پهن (صادراتی)

معرفی محصول

دیسک کششی آفست نیمه سنگین 24 پره 24 اینچ، ساخت شرکت خیش ساز صنعت خراسان، یکی  از انواع دیسک های ساخته شده این شرکت میباشد که پس از گاوآهن ها، جزو مهمترین ادوات خاکورزی می باشد. معمولا بعد از شخم زدن زمین کلوخ هایی در زمین ایجاد می شود که از دیسک برای خرد کردن این کلوخ ها استفاده می گردد.

دیسک در زمین شخم خورده به کمک وزن و با لبه تیز پره ها کلوخ ها را برش می دهد و ضمن جابه جایی خاک آنها را نرم می کند. دیسک ها از نظر اندازه و کاربرد، در انواع زراعی و باغی وجود دارند. دیسک های زراعی، بزرگتر، و دیسک باغی، کوچک ترند. در دسته بندی از نظر اندازه دیسک، دیسک های با قطر پره ۲۰ الی ۳۰ سانت در دسته سبک، ۳۰ الی ۵۰ سانت در دسته نیمه سنگین، و بیشتر از ان در دسته سنگین طبقه بندی می شود. از نظر ساختمان هم اگر یک ردیف دیسک موجود باشد، یک ردیفه یا یک راهه گفته می شود و اگر دو ردیف دیسک باشد، می شود دو ردیفه یا دو راهه. دیسک آفست جزء دیسک های دو راهه می باشد.

مشخصات فنی

دیسک آفست از دو گروه دیسک تشکیل شده اند که به شکل ۷ قرار گرفته اند. دیسک های آفست در حین کار، به یک سمت (معمولا سمت راست) متمایل می شوند، و برای همین به آن ها آفست می گویند. عملکرد آفست باعث می شود برای دیسک زدن پای درختان در باغات (که تراکتور نمی تواند به اندازه کافی به درخت نزدیک شود) مناسب باشد. این دیسک ها نسبت به نوع تاندوم سطح هموارتری از خود برجای می گذارند و کلوخ ها را بهتر خرد می کنند اما در حین کار به یک سمت نمی توانند به راحتی بچرخند و نیاز به شعاع زیادی برای دور زدن دارند. برای همین کاربرد دیسک آفست معمولا در مزارع خیلی بزرگ می باشد و ابعاد آن نیز مخصوص مزارع بزرگ (نوع سنگین) طراحی می گردد.

یک سری عوامل بر عملکرد و ویژگی های کاری دیسک مؤثر است که بدین شرح می باشند. هر چه زاویه دیسک ها نسبت به جهت پیشروی کمتر باشد و یا به بیان دیگر دو ردیف دیسک آفست بیشتر از از هم فاصله بگیرند و زاویه بین آنها باز شود، عمق کاری دیسک بیشتر می شود. مورد بعدی اینکه هر چه وزن به ازای هر چره دیسک افزایش یاید عمق کاری افزایش می یابد و هر چه فاصله پره ها هم افزایش یابد دیسک بیشتر در زمین نفوذ می کند.

logo (1)

قطر پره ها یا بشقاب های دیسک هر چه کمتر باشد دیسک عمق بیشتری دارد البته اگر خاک نرم و سست باشد و یا شنی، بشقاب های دارای قطر بیشتر، عمق بیشتری دارند. لبه های پره های دیسک هم باید همیشه تیز باشد تا بهتر به داخل خاک نفوذ کند همچنین اگر از داخل تیز شده باشد نفوذ بهتری دارد. یک راه آسان و متداول هم برای افزایش عمق کاری دیسک، بالابردن چرخ ها در دیسک های کششی می باشد. هر چه که چرخ دیسک کششی کشاورزی بالاتر برده شود، دیسک در عمق پایین تری کار می کند. چرخ ها یا به صورت دستی و یا به صورت هیدرولیکی و با استفاده از سیستم هیدرولیک تراکتور و جک دیسک کشاورزی بالا و پایین می شوند.

 

دیسک کششی آفست

دیسک کششی آفست نیمه سنگین 24 پره 24 اینچ، ساخت شرکت خیش ساز صنعت خراسان، یکی  از انواع دیسک های ساخته شده این شرکت میباشد که پس از گاوآهن ها، جزو مهمترین ادوات خاکورزی می باشد. معمولا بعد از شخم زدن زمین کلوخ هایی در زمین ایجاد می شود که از دیسک برای خرد کردن این کلوخ ها استفاده می گردد. دیسک در زمین شخم خورده به کمک وزن و با لبه تیز پره ها کلوخ ها را برش می دهد و ضمن جابه جایی خاک آنها را نرم می کند. دیسک ها از نظر اندازه و کاربرد، در انواع زراعی و باغی وجود دارند. دیسک های زراعی، بزرگتر، و دیسک باغی، کوچک ترند. در دسته بندی از نظر اندازه دیسک، دیسک های با قطر پره ۲۰ الی ۳۰ سانت در دسته سبک، ۳۰ الی ۵۰ سانت در دسته نیمه سنگین، و بیشتر از ان در دسته سنگین طبقه بندی می شود. از نظر ساختمان هم اگر یک ردیف دیسک موجود باشد، یک ردیفه یا یک راهه گفته می شود و اگر دو ردیف دیسک باشد، می شود دو ردیفه یا دو راهه. دیسک آفست جزء دیسک های دو راهه می باشد.

دیسک آفست از دو گروه دیسک تشکیل شده اند که به شکل ۷ قرار گرفته اند. دیسک های آفست در حین کار، به یک سمت (معمولا سمت راست) متمایل می شوند، و برای همین به آن ها آفست می گویند. عملکرد آفست باعث می شود برای دیسک زدن پای درختان در باغات (که تراکتور نمی تواند به اندازه کافی به درخت نزدیک شود) مناسب باشد. این دیسک ها نسبت به نوع تاندوم سطح هموارتری از خود برجای می گذارند و کلوخ ها را بهتر خرد می کنند اما در حین کار به یک سمت نمی توانند به راحتی بچرخند و نیاز به شعاع زیادی برای دور زدن دارند. برای همین کاربرد دیسک آفست معمولا در مزارع خیلی بزرگ می باشد و ابعاد آن نیز مخصوص مزارع بزرگ (نوع سنگین) طراحی می گردد.

یک سری عوامل بر عملکرد و ویژگی های کاری دیسک مؤثر است که بدین شرح می باشند. هر چه زاویه دیسک ها نسبت به جهت پیشروی کمتر باشد و یا به بیان دیگر دو ردیف دیسک آفست بیشتر از از هم فاصله بگیرند و زاویه بین آنها باز شود، عمق کاری دیسک بیشتر می شود. مورد بعدی اینکه هر چه وزن به ازای هر چره دیسک افزایش یاید عمق کاری افزایش می یابد و هر چه فاصله پره ها هم افزایش یابد دیسک بیشتر در زمین نفوذ می کند.

قطر پره ها یا بشقاب های دیسک هر چه کمتر باشد دیسک عمق بیشتری دارد البته اگر خاک نرم و سست باشد و یا شنی، بشقاب های دارای قطر بیشتر، عمق بیشتری دارند. لبه های پره های دیسک هم باید همیشه تیز باشد تا بهتر به داخل خاک نفوذ کند همچنین اگر از داخل تیز شده باشد نفوذ بهتری دارد. یک راه آسان و متداول هم برای افزایش عمق کاری دیسک، بالابردن چرخ ها در دیسک های کششی می باشد. هر چه که چرخ دیسک کششی کشاورزی بالاتر برده شود، دیسک در عمق پایین تری کار می کند. چرخ ها یا به صورت دستی و یا به صورت هیدرولیکی و با استفاده از سیستم هیدرولیک تراکتور و جک دیسک کشاورزی بالا و پایین می شوند.

 

دیسک در زمین شخم خورده به کمک وزن و با لبه تیز پره ها کلوخ ها را برش می دهد و ضمن جابه جایی خاک آنها را نرم می کند. دیسک ها از نظر اندازه و کاربرد، در انواع زراعی و باغی وجود دارند. دیسک های زراعی، بزرگتر، و دیسک باغی، کوچک ترند. در دسته بندی از نظر اندازه دیسک، دیسک های با قطر پره ۲۰ الی ۳۰ سانت در دسته سبک، ۳۰ الی ۵۰ سانت در دسته نیمه سنگین، و بیشتر از ان در دسته سنگین طبقه بندی می شود. از نظر ساختمان هم اگر یک ردیف دیسک موجود باشد، یک ردیفه یا یک راهه گفته می شود و اگر دو ردیف دیسک باشد، می شود دو ردیفه یا دو راهه. دیسک آفست جزء دیسک های دو راهه می باشد.

فرم دریافت اطلاعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پیش فاکتور فرم زیر را پر کنید...

سایر محصولات