کیفیت،نوآوری،خدمات

کلتیواتور 9 شاخه پایه پلوسی

تومان27.000.000

معرفی کوتاه

نمی توان به در باره خاکورز های ثانویه زمین های زراعی و کشاورزی نام اورد اما در باره کولتیواتور نام نیاورد اگر نام به نسبت عجیب کلتیواتور 9 شاخه شما را متعجب کرده و در بلاره عملکرد ـن کنجکاو شده اید باید گفت 

معرفی محصول

نمی توان به در باره خاکورز های ثانویه زمین های زراعی و کشاورزی نام اورد اما در باره کولتیواتور نام نیاورد اگر نام به نسبت عجیب کلتیواتور 9 شاخه شما را متعجب کرده و در بلاره عملکرد ـن کنجکاو شده اید باید گفت 

کلتیواتور 9 شاخه از ادوات و دستگاه خاک ورزی ثانویه به شمار می اید این بدین معناست مه از کلتیواتر نمی توان در زمین خام استفاده کرد و می بایست ابتد دستگاهی عمل خاک شکنی را انجام دهد تا کلتیواتور بتوند عمل خاکورزی روی مزرعه و زمین کشاورزی انجام دهد نکته بسیار مهم در باره کلتیواتور این است این دستگاه از انجام عمل شخم زنی و خاک شکنی ناتوان می باشد و نباید برای چنین عملی از ان استفاده کرد چرا که شاخه های کلتیواتور برای خاک شکنی ضعیف است و باعث آسیب دیدگی دستگاه می شود 

مشخصات فنی

کلتیواتور 9 شاخه پس از آنکه عمل شخم زنی توسط خاک شکن ها انجام شودشروع به کار میکند عمل اصلی کلتواتر زیر و رو سازی خاک در سطح بالایی خاک است که در حین این عمل   تکه کلوخ هایی که ازخاک شکسته شده به جا می ماند را می کوبد تا کلوخ ها نیز بشکنند و خاک زمین زراعی از وجود تکه های سفت وبزرگ خالی شود و در نهایت خاک یک دست تری در اختیار کشاورز قر ار گیرد  

یکی از زمان های استفاده از کلتیواتور 9 شاخه زمانی است که بذر روی سطح خاک چاشیده نیاز است قبل از آنکه جانواران موذی دانه ها را بخورند به عمق خاک فر ستاده شوند در این زمان کلتیواتور در حین زیر رو کردن بذر ها نیز در زمین کاشته می شود  

logo (1)

یکی از نکات مثبت کلتیواتور این است که دانه ها را خیلی به عمق های پایینی خاک نمی فرستد تا در زمان جوانه زدن بر بیرون زدن خاک به مشکل بخورند و گیاه تلف شود  

یکی از مزایای استفاده از کلتیواتور 9 شاخه ساخت شرکت خیش ساز صنعت خراسان این است که در زمان خاک ورزی که باعث زیر و رو شدن خاک می شود باعث هوادهی به سطح اولیه خاک نیز می شود تا شرایط برای رشد و نمو بذر ها آمده شود تا بذر در شرایط بهینه تری جوانه بزنند و راحت ریشه بکنند 

گاهی پیش می آید که حدا فاصل شخم زنی و خاکورزی کلتیواتور فاصله می افتد و یا اینکه گاهی باران می بارده همین عمل باعث می شود تا علف هرز سبز و به سرعت پخش شوند اما کلتیواتور 9 شاخه در زمان زیر و رو کردن خاک عمل علف کنی را هم نیز انجام می دهد و این یعنی علف را از ریشه می کند تا علف های هرز نابود شوند و مانع تکثیر و بهره آنها از خاک می شود 

همچین در حین زیر رو کردن خاک علف های هرز کنده شد مجددا به عمق خاک می روند تا گیاهان هرز که قبلا در زمان رشد از منایع خاک استفاده کردند دوباره مواد مغذی را به خاک تحویل دهد تا بذر هایی که کاشته می شوند از همان مواد مغذی برای رشد و نمو استفاده کنند 

تا اینجا در باره کلتیواتور 9 شاخه بسیار توضیح دادیم اما شاید همچنان این سوال در ذهن شما باقی مانده باشد که گاو آهن چه تفاوتی با کلتیواتور دارد در پاسخ باید بگوییم  

زمین زراعی در فصل زمستان به علت بارش و سرمای هوا خاک را به هم می چسباند و سفت میکند گاو اهن برای شکستن خاک سفت شده وار عمل می شود و زمین را نا هموار می ساز و خاک سفت به کلوخ تبدیل میکند 

اما کلتیواتور بعد از عمل خاک شکنی استفاده می شود همان کلوخ هایی را که گاو آهن در زمان شخم زدن ایجاد کرده می کوبد تا انها نیز بشکنند و در نهایت خاک یک دستی برای کشاورزی و زراعت دهقانان آمده شود  

نتیجه گیری  

کلتیواتور 9 شاخه پایه پلوسی یکی از دستگاه بسیار مهم برای خاک ورزی است اگر برای شخم زدن اصلا مناسب نیست اما بخوبی می تواندر کار شخم زنی و خاک شکنی را کامل کند تا خاک زمین کشاورزی برای زراعت یک دست باشد 

نمی توان به در باره خاکورز های ثانویه زمین های زراعی و کشاورزی نام اورد اما در باره کولتیواتور نام نیاورد اگر نام به نسبت عجیب کلتیواتور 9 شاخه شما را متعجب کرده و در بلاره عملکرد ـن کنجکاو شده اید باید گفت 

عملکرد کلتیواتور 9 شاخه بدین شکل است خاک های سطحی که قبلا توسط خاک شکن هایی مانند گاو اهن یا پنجه غازی شکسته شده اند را زیر رو میکند و باهم مخلوط میکند و همین عمل باعث می شود تا خاک یک دست تری نسبت به پس از عمل خاک شکنی داشته باشیم  

کلتیواتور 9 شاخه

از ادوات و دستگاه خاک ورزی ثانویه به شمار می اید این بدین معناست مه از کلتیواتر نمی توان در زمین خام استفاده کرد و می بایست ابتد دستگاهی عمل خاک شکنی را انجام دهد تا کلتیواتور بتوند عمل خاکورزی روی مزرعه و زمین کشاورزی انجام دهد نکته بسیار مهم در باره کلتیواتور این است این دستگاه از انجام عمل شخم زنی و خاک شکنی ناتوان می باشد و نباید برای چنین عملی از ان استفاده کرد چرا که شاخه های کلتیواتور9 شاخه پایه پلوسی برای خاک شکنی ضعیف است و باعث آسیب دیدگی دستگاه می شود 

کلتیواتور 9 شاخه پس از آنکه عمل شخم زنی توسط خاک شکن ها انجام شودشروع به کار میکند عمل اصلی کلتواتر زیر و رو سازی خاک در سطح بالایی خاک است که در حین این عمل   تکه کلوخ هایی که ازخاک شکسته شده به جا می ماند را می کوبد تا کلوخ ها نیز بشکنند و خاک زمین زراعی از وجود تکه های سفت وبزرگ خالی شود و در نهایت خاک یک دست تری در اختیار کشاورز قر ار گیرد  

یکی از زمان های استفاده از کلتیواتور 9 شاخه زمانی است که بذر روی سطح خاک چاشیده نیاز است قبل از آنکه جانواران موذی دانه ها را بخورند به عمق خاک فر ستاده شوند در این زمان کلتیواتور در حین زیر رو کردن بذر ها نیز در زمین کاشته می شود  

یکی از نکات مثبت کلتیواتور این است که دانه ها را خیلی به عمق های پایینی خاک نمی فرستد تا در زمان جوانه زدن بر بیرون زدن خاک به مشکل بخورند و گیاه تلف شود  

یکی از مزایای استفاده از کلتیواتور 9 شاخه ساخت شرکت خیش ساز صنعت خراسان این است که در زمان خاک ورزی که باعث زیر و رو شدن خاک می شود باعث هوادهی به سطح اولیه خاک نیز می شود تا شرایط برای رشد و نمو بذر ها آمده شود تا بذر در شرایط بهینه تری جوانه بزنند و راحت ریشه بکنند 

گاهی پیش می آید که حدا فاصل شخم زنی و خاکورزی کلتیواتور فاصله می افتد و یا اینکه گاهی باران می بارده همین عمل باعث می شود تا علف هرز سبز و به سرعت پخش شوند اما کلتیواتور 9 شاخه در زمان زیر و رو کردن خاک عمل علف کنی را هم نیز انجام می دهد و این یعنی علف را از ریشه می کند تا علف های هرز نابود شوند و مانع تکثیر و بهره آنها از خاک می شود 

همچین در حین زیر رو کردن خاک علف های هرز کنده شد مجددا به عمق خاک می روند تا گیاهان هرز که قبلا در زمان رشد از منایع خاک استفاده کردند دوباره مواد مغذی را به خاک تحویل دهد تا بذر هایی که کاشته می شوند از همان مواد مغذی برای رشد و نمو استفاده کنند 

تا اینجا در باره کلتیواتور 9 شاخه بسیار توضیح دادیم اما شاید همچنان این سوال در ذهن شما باقی مانده باشد که گاو آهن چه تفاوتی با کلتیواتور دارد در پاسخ باید بگوییم  

زمین زراعی در فصل زمستان به علت بارش و سرمای هوا خاک را به هم می چسباند و سفت میکند گاو اهن برای شکستن خاک سفت شده وار عمل می شود و زمین را نا هموار می ساز و خاک سفت به کلوخ تبدیل میکند 

اما کلتیواتور بعد از عمل خاک شکنی استفاده می شود همان کلوخ هایی را که گاو آهن در زمان شخم زدن ایجاد کرده می کوبد تا انها نیز بشکنند و در نهایت خاک یک دستی برای کشاورزی و زراعت دهقانان آمده شود  

نتیجه گیری  

کلتیواتور 9 شاخه پایه پلوسی یکی از دستگاه بسیار مهم برای خاک ورزی است اگر برای شخم زدن اصلا مناسب نیست اما بخوبی می تواندر کار شخم زنی و خاک شکنی را کامل کند تا خاک زمین کشاورزی برای زراعت یک دست باشد 

کلتیواتور 9 شاخه از ادوات و دستگاه خاک ورزی ثانویه به شمار می اید این بدین معناست مه از کلتیواتر نمی توان در زمین خام استفاده کرد و می بایست ابتد دستگاهی عمل خاک شکنی را انجام دهد تا کلتیواتور بتوند عمل خاکورزی روی مزرعه و زمین کشاورزی انجام دهد نکته بسیار مهم در باره کلتیواتور این است این دستگاه از انجام عمل شخم زنی و خاک شکنی ناتوان می باشد و نباید برای چنین عملی از ان استفاده کرد چرا که شاخه های کلتیواتور برای خاک شکنی ضعیف است و باعث آسیب دیدگی دستگاه می شود 

فرم دریافت اطلاعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پیش فاکتور فرم زیر را پر کنید...

سایر محصولات