نمایش دادن همه 2 نتیجه

چیزل پکر (طرح خیش ساز)

چیزل پکر، یکی از ماشین آلات خاک ورزی اولیه محسوب می شود که وظیفه انجام شخم در زمینهای آبی و

چیزل روتیواتور

چیزل روتیواتورهای شرکت خیش ساز صنعت خراسان با ابعاد 1/5 ، 2 و 2/5 متری تولید و عرضه می گردد.