نمایش یک نتیجه

موور بشقابی

موور بشقابی (دروگر بشقابی)   موور بشقابی (دروگر بشقابی) یکی از ادوات برداشت محصولات زراعی به شمار می‌رود. پس از