نمایش دادن همه 3 نتیجه

لولر نیمه سنگین

لولر لولر نیمه سنگین وسیله ای بسیار پرکابرد برای اهداف کشاورزی و راحتی کشاورزان عزیز که کار اصلی آن مسطح

لولر سبک

لولر   بعد از استفاده از گاوآهن در فرآیند شخم زنی و دیسک در فرآیند کلوخ شکنی نیاز به وسیله

لولر سنگین

 لولر سنگین   این دستگاه در مزارع بزرگتر کشاورزی برای آماده سازی زمین و خاکورزی قبل از کشت مورد استفاده