نمایش دادن همه 3 نتیجه

لولر سبک

لولر اغلب لولر سبک شرکت خیش ساز صنعت بعد از فرایند شخم زنی با گاوآهن و دیسک در فرآیند کلوخ

لولر سنگین

 لولر سنگین این دستگاه در مزارع بزرگتر کشاورزی برای آماده سازی زمین و خاکورزی قبل از کشت مورد استفاده می

لولر نیمه سنگین

لولر لولر نیمه سنگین وسیله ای بسیار پرکابرد برای اهداف کشاورزی و راحتی کشاورزان عزیز که کار اصلی آن مسطح