نمایش دادن همه 3 نتیجه

کودپاش قیفی

کودپاشهای تولید شده در شرکت خیش سازصنعت خراسان ، بصورت سانتریفیوژ ، بسیار محکم و با قابلیت پاشش اتومات و

مرزکش (طرح قدس)

مرزکش یکی از ماشینهای خاک ورزی ثانویه است که برای کرت بندی زراعتهای فاریاب و یا به منظور قطعه بندی

نهرکن

به منظور هدایت آب به مزرعه ، لازم است جویها یا نهرها یی در سطح زمین ایجاد شود. برای حفراین