***خیش ساز صنعت خراسان ، تولید کننده انواع گاوآهن، چیزل، دیسک، کلتیواتور و بیش از 30 نوع از ادوات کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی *** سال رونق تولید *** خیش ساز صنعت خرسان ، دارای چندین تائیدیه از مرکز آزمون ماشین آلات کشاورزی ***

* مرزکش (K.S.S-M-T)

مرزکش یکی از ماشینهای خاک ورزی ثانویه است که برای کرت بندی زراعتهای فاریاب و یا به منظور قطعه بندی زمین زراعتی استفاده می شود.

در شرکت خیش ساز صنعت خراسان ، مرزکشها در 2 طرح قدس و هندی تولید می شوند.

مرزکشهای طرح قدس ، با جابجایی پایه ها در راستای عرضی بر روی شاسی مرزکش ، قابلیت کم و زیاد کردن عرض پشته را دارند .

در مرزکشهای طرح هندی ، علاوه بر جابجایی عرضی پایه ها بر روی شاسی اصلی ، می توان زاویه پره ها را نیز در جهت طولی ، جهت کم و یا زیاد کردن عمق درگیری پره ها با خاک و در نتیجه افزودن ارتفاع پشته تنظیم نمود .

 

مرزکش طرح هندی

مرزکش طرح هندی

 

 

 

 

 

 

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha