***خیش ساز صنعت خراسان ، تولید کننده انواع گاوآهن، چیزل، دیسک، کلتیواتور و بیش از 30 نوع از ادوات کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی *** سال رونق تولید *** خیش ساز صنعت خرسان ، دارای چندین تائیدیه از مرکز آزمون ماشین آلات کشاورزی ***

tn1 tn

خاک ورز مرکب

خاک ورز مرکب

چیزل

چیزل

گاوآهن

گاوآهن

4-2 - Copy
3-3 - Copy 3 - Copy

ادوات گلدانی

ادوات گلدانی

4
 1  2
3 4
5  6
 7  8
 9  10
11 12
13