***خیش ساز صنعت خراسان ، تولید کننده انواع گاوآهن، چیزل، دیسک، کلتیواتور و بیش از 30 نوع از ادوات کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی *** سال رونق تولید *** خیش ساز صنعت خرسان ، دارای چندین تائیدیه از مرکز آزمون ماشین آلات کشاورزی ***

آخرین لیست حمایتی مورد تأیید مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات توسعه مکانیزاسیونمنبع: سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، درج شده در تاریخ: پنجشنبه 5 بهمن 1391

براساس دستورالعملهای ابلاغی از سوی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ، بپیوست دو فایل شامل :
1- 
فهرست ماشینهای خودگردان مورد تأیید 2- فهرست ادوات و تجهیزات کشاورزی زیربخشهای مرتبط
تا تاریخ 92/01/31 برای بهره برداری از اعتبارات توسعه مکانیزاسیون در طرحهای الف- توسعه مکانیزاسیون از مجل کمکهای فنی و اعتباری   ب- تجهیز شرکتهای شبکه مکانیزاسیون کشاورزی   ج- طرحهای مصوب کارگروه های توسعه بخش کشاورزی در استانها .اعلام میگردد . شایان ذکر است که کلیه ضوابط، شرایط و دستورالعمل های صادره در اجرای طرحهای مذکور نافذ و رعایت و هر گونه اقدام و معرقی به بانک عامل و صندوق توسعه طبق پیوستهای ابلاغی موضوع مشخصات فنی دستگاهها و ماشینها و قیمت آنان از تاریخ   91/10/20 الزامی است .

با ارائه لیست محصولات استاندارد شرکت خیش ساز صنعت خراسان به مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (کرج)، اقلام مشروحه زیر پس ازتایید ، در لیست ماشین آلات وادوات مشمول بهره برداری ا ز اعتبارات و تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسیون ، در لیست فوق الذکر قرار گرفت .

ردیف

نام دستگاه

مدل دستگاه

مشخصات دستگاه

شماره و تاریخ آخرین   تاییدیه

مرجع آزمون

قیمت  (ريال)

1

چیزل پکر

5 ردیف

فرگوسن 285

شماره 1203/1/800   مورخ 8/8/91

مرکز کرج  و CE

72/250/000

2

چیزل پکر

7 ردیف

فرگوسن299 – 399   تک دیفرانسیل

IR – 150120 به شماره      مورخ     07-06-2012

CE  

34/300/000

3

چیزل پکر

9 ردیف

فرگوسن 399 –   جاندیر

IR – 150120 به شماره      مورخ     07-06-2012

CE

54/800/000

4

چیزل پکر

11 ردیف

نیولند –   والترا- جاندیر

IR – 150120 به شماره      مورخ     07-06-2012

CE

65/900/000

5

خاک ورز مرکب

5 شاخه

فرگوسن 285 و 299

 شماره 709/1/800     مورخ 11/5/91

مرکز کرج  و CE

71/000/000

6

خاک ورز مرکب

7 شاخه

فرگوسن 399 –   جاندیر

IR – 150120 به شماره      مورخ     07-06-2012

CE

98/500/000

7

خاک ورز مرکب

9 شاخه

والترا – جاندیر

IR – 150120 به شماره      مورخ     07-06-2012

CE

127/300/000

10

گاوآهن قلمی

9 شاخه

فرگوسن 285

IR – 150120 به شماره      مورخ     07-06-2012

CE

21/000/000

11

کلتیواتور

9 شاخه

فرگوسن 285

IR – 150120 به شماره      مورخ     07-06-2012

CE

10/700/000

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت خیش ساز صنعت خراسان، تماس حاصل بفرمایید %